Förkortningar - stickning och virkning

a = avig m, avig, avigt
arb = arbetet
a-sidan = avigsidan
avm = avmaska, avmaskning(ar)
avsl = avsluta
brj = början
db = dubbel
enl = enligt
fg = färg
forts = fortsätt
följ = följande
ggr = gånger
hjälpst = hjälpsticka
intagn = intagning(ar)
m = maska, maskor
minskn = minskning(ar)
mosst = mosstickning
mönst = mönster
n = nystan
omsl = omslag
r = rät maska, rätt
rest = resterande
r-sidan = rätsidan
rundst = rundsticka
rätst = rätstickning
slätst = slätstickning
st = stickor, sticka
stl = storlek(ar)
tills = tillsammans
uppl = uppläggning
uppr = upprepa
v = varv
vr = vriden, vridna
ökn = ökning(ar)
dst = dubbelstolpe
fm = fast maska
hst = halvstolpe
lm = luftmaska
m = m
sm = smygmaska
st = stolpe, stolpar
v = varv

öhpt = överdragshoptagning: lyft 1 m, sticka nästa m och dra den lyfta m över den stickade.

ökn = ökning: lyft upp länken före nästa m och sticka den vr r eller vr a.

slätst = slätstickning: r på r-sidan och a på a-sidan

slätst-a = avigvänd slätstickning: stickas a på r-sidan och r på a-sidan rätst = rätstickning: r m på både r-sidan och a-sidan.