Guide till digitala snittmönster

Varje mönster består av ett antal pdf-dokument som du skriver ut och sätter ihop till ett stort ark där mönstret visas i storlek 1:1.
Digitala snittmönster har många fördelar:
- Skriv ut så många du vill
- Klipp ut mönstret direkt utan att först kopiera över på mönsterpapper
- Justera och anpassa mönstret direkt på arket

Så här gör du ett digitalt snittmönster
Du behöver:
- Skrivare
- Tejp
- Sax
- Mjukvaran Adobe Reader som läser och visar PDF-dokument.

Du kan hämta Adobe Reader gratis här

Video: Så här skriver du ut och monterar ditt digitala snittmönster.

STEG 1
Börja med att skriva ut kontrollmallen innan du skriver ut själva mönstret. Mallen är den kvadratiska rutan på snittmönstrets första sida.  

Trin 1

 

 (kontrolmål: kontrollmall)

Skriv endast ut sidan med kontrollmallen.

Mallen ska mäta 10 x 10 cm. Skriv ut med inställningen 100% och kontrollera mallens mått på det utskrivna arket. Avviker måttet kommer heller inte snittmönstrets mått att stämma.

Alla skrivare är olika och har olika inställningsmöjligheter, prova dig fram tills mallen stämmer. 

Skriv därefter ut hela snittmönstret med denna inställning.

Då arken ska sammanfogas är det mycket viktigt att hela ytterramen på mönsterbiten och alla pilar finns med på varje ark. Varje ark är numrerat. 

Trin 2

STEG 2
Nu ska du sammanfoga snittmönstret.

Nu ska du sammanfoga snittmönsterarken i ordningsföljd linje mot linje och pil mot pil.
Trin 3

STEG 2
Klipp eller vik längs ytterramen och tejpa ihop ark efter ark vågrätt och lodrätt så att pilarna stämmer exakt mot varandra. 
Kontrollera att du sammanfogar arken i rätt nummerföljd.

STEG 3
Nu kan hela snittmönstret klippas ut i önskad storlek. Jämför dina kroppsmått med måttschemat på snittmönsterarket och välj storlek. 


Mycket nöje.