Strikkeforkortelser

Forkortelser
aflukn = aflukning(er)
arb = arbejdet
beg = begynd(else)
db = dobbelt(e)
dr = drejet
fm/fastm = fastmaske(r)
forts = fortsæt(tes)
fv = farve
gent = gentag(es)
glats = glatstrikning(en)
hjælpep = hjælpepind
hstgm = halv(e)stangmaske(r)
indt = indtagning(er)
kantm = kantmaske
km = kædemaske(r)
lm = luftmaske(r)
m = maske(r)
mønst = mønster(et)
ngl = nøgle(r)
omg = omgang(e)
omslagn = omslagning(er)
p = pind(e) – pinden(e)
r = ret(ten)
rest = resterende
retst = retstrikning(en)
rk = række(r)
rundp = rundpind(en)
slutn = slutning(en)
sm = sammen
stgm/stangm = stangmaske(r)
str = størrelse(r)
strikn = strikning(en)
udtagn/udt = udtagning(er)
vr = vrang(en)

Forklaringer
glat = ret på retsiden og vrang på vrangsiden

omvendt glat = vrang på retsiden og ret på vrangsiden

ret= ret på retsiden og vrangsiden

1 enk indt/ 2 m dr r sm = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den ene r

1 udt = tag 1 lænke op før næste m og strik den dr ret